kconfig/zconf.y
author "Yann E. MORIN" <yann.morin.1998@free.fr>
Wed Feb 01 00:19:04 2012 +0100 (2012-02-01)
branch1.14
changeset 2864 31d397543600
permissions -rw-r--r--
Tagging release 1.14.0
yann@2836
   1
%{
yann@2836
   2
/*
yann@2836
   3
 * Copyright (C) 2002 Roman Zippel <zippel@linux-m68k.org>
yann@2836
   4
 * Released under the terms of the GNU GPL v2.0.
yann@2836
   5
 */
yann@2836
   6
yann@2836
   7
#include <ctype.h>
yann@2836
   8
#include <stdarg.h>
yann@2836
   9
#include <stdio.h>
yann@2836
  10
#include <stdlib.h>
yann@2836
  11
#include <string.h>
yann@2836
  12
#include <stdbool.h>
yann@2836
  13
yann@2836
  14
#define LKC_DIRECT_LINK
yann@2836
  15
#include "lkc.h"
yann@2836
  16
yann@2836
  17
#define printd(mask, fmt...) if (cdebug & (mask)) printf(fmt)
yann@2836
  18
yann@2836
  19
#define PRINTD		0x0001
yann@2836
  20
#define DEBUG_PARSE	0x0002
yann@2836
  21
yann@2836
  22
int cdebug = PRINTD;
yann@2836
  23
yann@2836
  24
extern int zconflex(void);
yann@2836
  25
static void zconfprint(const char *err, ...);
yann@2836
  26
static void zconf_error(const char *err, ...);
yann@2836
  27
static void zconferror(const char *err);
yann@2836
  28
static bool zconf_endtoken(struct kconf_id *id, int starttoken, int endtoken);
yann@2836
  29
yann@2836
  30
struct symbol *symbol_hash[SYMBOL_HASHSIZE];
yann@2836
  31
yann@2836
  32
static struct menu *current_menu, *current_entry;
yann@2836
  33
yann@2836
  34
#define YYDEBUG 0
yann@2836
  35
#if YYDEBUG
yann@2836
  36
#define YYERROR_VERBOSE
yann@2836
  37
#endif
yann@2836
  38
%}
yann@2836
  39
%expect 30
yann@2836
  40
yann@2836
  41
%union
yann@2836
  42
{
yann@2836
  43
	char *string;
yann@2836
  44
	struct file *file;
yann@2836
  45
	struct symbol *symbol;
yann@2836
  46
	struct expr *expr;
yann@2836
  47
	struct menu *menu;
yann@2836
  48
	struct kconf_id *id;
yann@2836
  49
}
yann@2836
  50
yann@2836
  51
%token <id>T_MAINMENU
yann@2836
  52
%token <id>T_MENU
yann@2836
  53
%token <id>T_ENDMENU
yann@2836
  54
%token <id>T_SOURCE
yann@2836
  55
%token <id>T_CHOICE
yann@2836
  56
%token <id>T_ENDCHOICE
yann@2836
  57
%token <id>T_COMMENT
yann@2836
  58
%token <id>T_CONFIG
yann@2836
  59
%token <id>T_MENUCONFIG
yann@2836
  60
%token <id>T_HELP
yann@2836
  61
%token <string> T_HELPTEXT
yann@2836
  62
%token <id>T_IF
yann@2836
  63
%token <id>T_ENDIF
yann@2836
  64
%token <id>T_DEPENDS
yann@2836
  65
%token <id>T_OPTIONAL
yann@2836
  66
%token <id>T_PROMPT
yann@2836
  67
%token <id>T_TYPE
yann@2836
  68
%token <id>T_DEFAULT
yann@2836
  69
%token <id>T_SELECT
yann@2836
  70
%token <id>T_RANGE
yann@2836
  71
%token <id>T_VISIBLE
yann@2836
  72
%token <id>T_OPTION
yann@2836
  73
%token <id>T_ON
yann@2836
  74
%token <string> T_WORD
yann@2836
  75
%token <string> T_WORD_QUOTE
yann@2836
  76
%token T_UNEQUAL
yann@2836
  77
%token T_CLOSE_PAREN
yann@2836
  78
%token T_OPEN_PAREN
yann@2836
  79
%token T_EOL
yann@2836
  80
yann@2836
  81
%left T_OR
yann@2836
  82
%left T_AND
yann@2836
  83
%left T_EQUAL T_UNEQUAL
yann@2836
  84
%nonassoc T_NOT
yann@2836
  85
yann@2836
  86
%type <string> prompt
yann@2836
  87
%type <symbol> symbol
yann@2836
  88
%type <expr> expr
yann@2836
  89
%type <expr> if_expr
yann@2836
  90
%type <id> end
yann@2836
  91
%type <id> option_name
yann@2836
  92
%type <menu> if_entry menu_entry choice_entry
yann@2836
  93
%type <string> symbol_option_arg word_opt
yann@2836
  94
yann@2836
  95
%destructor {
yann@2836
  96
	fprintf(stderr, "%s:%d: missing end statement for this entry\n",
yann@2836
  97
		$$->file->name, $$->lineno);
yann@2836
  98
	if (current_menu == $$)
yann@2836
  99
		menu_end_menu();
yann@2836
  100
} if_entry menu_entry choice_entry
yann@2836
  101
yann@2836
  102
%{
yann@2836
  103
/* Include zconf.hash.c here so it can see the token constants. */
yann@2836
  104
#include "zconf.hash.c"
yann@2836
  105
%}
yann@2836
  106
yann@2836
  107
%%
yann@2836
  108
input: nl start | start;
yann@2836
  109
yann@2836
  110
start: mainmenu_stmt stmt_list | stmt_list;
yann@2836
  111
yann@2836
  112
stmt_list:
yann@2836
  113
	 /* empty */
yann@2836
  114
	| stmt_list common_stmt
yann@2836
  115
	| stmt_list choice_stmt
yann@2836
  116
	| stmt_list menu_stmt
yann@2836
  117
	| stmt_list end			{ zconf_error("unexpected end statement"); }
yann@2836
  118
	| stmt_list T_WORD error T_EOL	{ zconf_error("unknown statement \"%s\"", $2); }
yann@2836
  119
	| stmt_list option_name error T_EOL
yann@2836
  120
{
yann@2836
  121
	zconf_error("unexpected option \"%s\"", kconf_id_strings + $2->name);
yann@2836
  122
}
yann@2836
  123
	| stmt_list error T_EOL		{ zconf_error("invalid statement"); }
yann@2836
  124
;
yann@2836
  125
yann@2836
  126
option_name:
yann@2836
  127
	T_DEPENDS | T_PROMPT | T_TYPE | T_SELECT | T_OPTIONAL | T_RANGE | T_DEFAULT | T_VISIBLE
yann@2836
  128
;
yann@2836
  129
yann@2836
  130
common_stmt:
yann@2836
  131
	 T_EOL
yann@2836
  132
	| if_stmt
yann@2836
  133
	| comment_stmt
yann@2836
  134
	| config_stmt
yann@2836
  135
	| menuconfig_stmt
yann@2836
  136
	| source_stmt
yann@2836
  137
;
yann@2836
  138
yann@2836
  139
option_error:
yann@2836
  140
	 T_WORD error T_EOL		{ zconf_error("unknown option \"%s\"", $1); }
yann@2836
  141
	| error T_EOL			{ zconf_error("invalid option"); }
yann@2836
  142
;
yann@2836
  143
yann@2836
  144
yann@2836
  145
/* config/menuconfig entry */
yann@2836
  146
yann@2836
  147
config_entry_start: T_CONFIG T_WORD T_EOL
yann@2836
  148
{
yann@2836
  149
	struct symbol *sym = sym_lookup($2, 0);
yann@2836
  150
	sym->flags |= SYMBOL_OPTIONAL;
yann@2836
  151
	menu_add_entry(sym);
yann@2836
  152
	printd(DEBUG_PARSE, "%s:%d:config %s\n", zconf_curname(), zconf_lineno(), $2);
yann@2836
  153
};
yann@2836
  154
yann@2836
  155
config_stmt: config_entry_start config_option_list
yann@2836
  156
{
yann@2836
  157
	menu_end_entry();
yann@2836
  158
	printd(DEBUG_PARSE, "%s:%d:endconfig\n", zconf_curname(), zconf_lineno());
yann@2836
  159
};
yann@2836
  160
yann@2836
  161
menuconfig_entry_start: T_MENUCONFIG T_WORD T_EOL
yann@2836
  162
{
yann@2836
  163
	struct symbol *sym = sym_lookup($2, 0);
yann@2836
  164
	sym->flags |= SYMBOL_OPTIONAL;
yann@2836
  165
	menu_add_entry(sym);
yann@2836
  166
	printd(DEBUG_PARSE, "%s:%d:menuconfig %s\n", zconf_curname(), zconf_lineno(), $2);
yann@2836
  167
};
yann@2836
  168
yann@2836
  169
menuconfig_stmt: menuconfig_entry_start config_option_list
yann@2836
  170
{
yann@2836
  171
	if (current_entry->prompt)
yann@2836
  172
		current_entry->prompt->type = P_MENU;
yann@2836
  173
	else
yann@2836
  174
		zconfprint("warning: menuconfig statement without prompt");
yann@2836
  175
	menu_end_entry();
yann@2836
  176
	printd(DEBUG_PARSE, "%s:%d:endconfig\n", zconf_curname(), zconf_lineno());
yann@2836
  177
};
yann@2836
  178
yann@2836
  179
config_option_list:
yann@2836
  180
	 /* empty */
yann@2836
  181
	| config_option_list config_option
yann@2836
  182
	| config_option_list symbol_option
yann@2836
  183
	| config_option_list depends
yann@2836
  184
	| config_option_list help
yann@2836
  185
	| config_option_list option_error
yann@2836
  186
	| config_option_list T_EOL
yann@2836
  187
;
yann@2836
  188
yann@2836
  189
config_option: T_TYPE prompt_stmt_opt T_EOL
yann@2836
  190
{
yann@2836
  191
	menu_set_type($1->stype);
yann@2836
  192
	printd(DEBUG_PARSE, "%s:%d:type(%u)\n",
yann@2836
  193
		zconf_curname(), zconf_lineno(),
yann@2836
  194
		$1->stype);
yann@2836
  195
};
yann@2836
  196
yann@2836
  197
config_option: T_PROMPT prompt if_expr T_EOL
yann@2836
  198
{
yann@2836
  199
	menu_add_prompt(P_PROMPT, $2, $3);
yann@2836
  200
	printd(DEBUG_PARSE, "%s:%d:prompt\n", zconf_curname(), zconf_lineno());
yann@2836
  201
};
yann@2836
  202
yann@2836
  203
config_option: T_DEFAULT expr if_expr T_EOL
yann@2836
  204
{
yann@2836
  205
	menu_add_expr(P_DEFAULT, $2, $3);
yann@2836
  206
	if ($1->stype != S_UNKNOWN)
yann@2836
  207
		menu_set_type($1->stype);
yann@2836
  208
	printd(DEBUG_PARSE, "%s:%d:default(%u)\n",
yann@2836
  209
		zconf_curname(), zconf_lineno(),
yann@2836
  210
		$1->stype);
yann@2836
  211
};
yann@2836
  212
yann@2836
  213
config_option: T_SELECT T_WORD if_expr T_EOL
yann@2836
  214
{
yann@2836
  215
	menu_add_symbol(P_SELECT, sym_lookup($2, 0), $3);
yann@2836
  216
	printd(DEBUG_PARSE, "%s:%d:select\n", zconf_curname(), zconf_lineno());
yann@2836
  217
};
yann@2836
  218
yann@2836
  219
config_option: T_RANGE symbol symbol if_expr T_EOL
yann@2836
  220
{
yann@2836
  221
	menu_add_expr(P_RANGE, expr_alloc_comp(E_RANGE,$2, $3), $4);
yann@2836
  222
	printd(DEBUG_PARSE, "%s:%d:range\n", zconf_curname(), zconf_lineno());
yann@2836
  223
};
yann@2836
  224
yann@2836
  225
symbol_option: T_OPTION symbol_option_list T_EOL
yann@2836
  226
;
yann@2836
  227
yann@2836
  228
symbol_option_list:
yann@2836
  229
	 /* empty */
yann@2836
  230
	| symbol_option_list T_WORD symbol_option_arg
yann@2836
  231
{
yann@2836
  232
	struct kconf_id *id = kconf_id_lookup($2, strlen($2));
yann@2836
  233
	if (id && id->flags & TF_OPTION)
yann@2836
  234
		menu_add_option(id->token, $3);
yann@2836
  235
	else
yann@2836
  236
		zconfprint("warning: ignoring unknown option %s", $2);
yann@2836
  237
	free($2);
yann@2836
  238
};
yann@2836
  239
yann@2836
  240
symbol_option_arg:
yann@2836
  241
	 /* empty */		{ $$ = NULL; }
yann@2836
  242
	| T_EQUAL prompt	{ $$ = $2; }
yann@2836
  243
;
yann@2836
  244
yann@2836
  245
/* choice entry */
yann@2836
  246
yann@2836
  247
choice: T_CHOICE word_opt T_EOL
yann@2836
  248
{
yann@2836
  249
	struct symbol *sym = sym_lookup($2, SYMBOL_CHOICE);
yann@2836
  250
	sym->flags |= SYMBOL_AUTO;
yann@2836
  251
	menu_add_entry(sym);
yann@2836
  252
	menu_add_expr(P_CHOICE, NULL, NULL);
yann@2836
  253
	printd(DEBUG_PARSE, "%s:%d:choice\n", zconf_curname(), zconf_lineno());
yann@2836
  254
};
yann@2836
  255
yann@2836
  256
choice_entry: choice choice_option_list
yann@2836
  257
{
yann@2836
  258
	$$ = menu_add_menu();
yann@2836
  259
};
yann@2836
  260
yann@2836
  261
choice_end: end
yann@2836
  262
{
yann@2836
  263
	if (zconf_endtoken($1, T_CHOICE, T_ENDCHOICE)) {
yann@2836
  264
		menu_end_menu();
yann@2836
  265
		printd(DEBUG_PARSE, "%s:%d:endchoice\n", zconf_curname(), zconf_lineno());
yann@2836
  266
	}
yann@2836
  267
};
yann@2836
  268
yann@2836
  269
choice_stmt: choice_entry choice_block choice_end
yann@2836
  270
;
yann@2836
  271
yann@2836
  272
choice_option_list:
yann@2836
  273
	 /* empty */
yann@2836
  274
	| choice_option_list choice_option
yann@2836
  275
	| choice_option_list depends
yann@2836
  276
	| choice_option_list help
yann@2836
  277
	| choice_option_list T_EOL
yann@2836
  278
	| choice_option_list option_error
yann@2836
  279
;
yann@2836
  280
yann@2836
  281
choice_option: T_PROMPT prompt if_expr T_EOL
yann@2836
  282
{
yann@2836
  283
	menu_add_prompt(P_PROMPT, $2, $3);
yann@2836
  284
	printd(DEBUG_PARSE, "%s:%d:prompt\n", zconf_curname(), zconf_lineno());
yann@2836
  285
};
yann@2836
  286
yann@2836
  287
choice_option: T_TYPE prompt_stmt_opt T_EOL
yann@2836
  288
{
yann@2836
  289
	if ($1->stype == S_BOOLEAN || $1->stype == S_TRISTATE) {
yann@2836
  290
		menu_set_type($1->stype);
yann@2836
  291
		printd(DEBUG_PARSE, "%s:%d:type(%u)\n",
yann@2836
  292
			zconf_curname(), zconf_lineno(),
yann@2836
  293
			$1->stype);
yann@2836
  294
	} else
yann@2836
  295
		YYERROR;
yann@2836
  296
};
yann@2836
  297
yann@2836
  298
choice_option: T_OPTIONAL T_EOL
yann@2836
  299
{
yann@2836
  300
	current_entry->sym->flags |= SYMBOL_OPTIONAL;
yann@2836
  301
	printd(DEBUG_PARSE, "%s:%d:optional\n", zconf_curname(), zconf_lineno());
yann@2836
  302
};
yann@2836
  303
yann@2836
  304
choice_option: T_DEFAULT T_WORD if_expr T_EOL
yann@2836
  305
{
yann@2836
  306
	if ($1->stype == S_UNKNOWN) {
yann@2836
  307
		menu_add_symbol(P_DEFAULT, sym_lookup($2, 0), $3);
yann@2836
  308
		printd(DEBUG_PARSE, "%s:%d:default\n",
yann@2836
  309
			zconf_curname(), zconf_lineno());
yann@2836
  310
	} else
yann@2836
  311
		YYERROR;
yann@2836
  312
};
yann@2836
  313
yann@2836
  314
choice_block:
yann@2836
  315
	 /* empty */
yann@2836
  316
	| choice_block common_stmt
yann@2836
  317
;
yann@2836
  318
yann@2836
  319
/* if entry */
yann@2836
  320
yann@2836
  321
if_entry: T_IF expr nl
yann@2836
  322
{
yann@2836
  323
	printd(DEBUG_PARSE, "%s:%d:if\n", zconf_curname(), zconf_lineno());
yann@2836
  324
	menu_add_entry(NULL);
yann@2836
  325
	menu_add_dep($2);
yann@2836
  326
	$$ = menu_add_menu();
yann@2836
  327
};
yann@2836
  328
yann@2836
  329
if_end: end
yann@2836
  330
{
yann@2836
  331
	if (zconf_endtoken($1, T_IF, T_ENDIF)) {
yann@2836
  332
		menu_end_menu();
yann@2836
  333
		printd(DEBUG_PARSE, "%s:%d:endif\n", zconf_curname(), zconf_lineno());
yann@2836
  334
	}
yann@2836
  335
};
yann@2836
  336
yann@2836
  337
if_stmt: if_entry if_block if_end
yann@2836
  338
;
yann@2836
  339
yann@2836
  340
if_block:
yann@2836
  341
	 /* empty */
yann@2836
  342
	| if_block common_stmt
yann@2836
  343
	| if_block menu_stmt
yann@2836
  344
	| if_block choice_stmt
yann@2836
  345
;
yann@2836
  346
yann@2836
  347
/* mainmenu entry */
yann@2836
  348
yann@2836
  349
mainmenu_stmt: T_MAINMENU prompt nl
yann@2836
  350
{
yann@2836
  351
	menu_add_prompt(P_MENU, $2, NULL);
yann@2836
  352
};
yann@2836
  353
yann@2836
  354
/* menu entry */
yann@2836
  355
yann@2836
  356
menu: T_MENU prompt T_EOL
yann@2836
  357
{
yann@2836
  358
	menu_add_entry(NULL);
yann@2836
  359
	menu_add_prompt(P_MENU, $2, NULL);
yann@2836
  360
	printd(DEBUG_PARSE, "%s:%d:menu\n", zconf_curname(), zconf_lineno());
yann@2836
  361
};
yann@2836
  362
yann@2836
  363
menu_entry: menu visibility_list depends_list
yann@2836
  364
{
yann@2836
  365
	$$ = menu_add_menu();
yann@2836
  366
};
yann@2836
  367
yann@2836
  368
menu_end: end
yann@2836
  369
{
yann@2836
  370
	if (zconf_endtoken($1, T_MENU, T_ENDMENU)) {
yann@2836
  371
		menu_end_menu();
yann@2836
  372
		printd(DEBUG_PARSE, "%s:%d:endmenu\n", zconf_curname(), zconf_lineno());
yann@2836
  373
	}
yann@2836
  374
};
yann@2836
  375
yann@2836
  376
menu_stmt: menu_entry menu_block menu_end
yann@2836
  377
;
yann@2836
  378
yann@2836
  379
menu_block:
yann@2836
  380
	 /* empty */
yann@2836
  381
	| menu_block common_stmt
yann@2836
  382
	| menu_block menu_stmt
yann@2836
  383
	| menu_block choice_stmt
yann@2836
  384
;
yann@2836
  385
yann@2836
  386
source_stmt: T_SOURCE prompt T_EOL
yann@2836
  387
{
yann@2836
  388
	printd(DEBUG_PARSE, "%s:%d:source %s\n", zconf_curname(), zconf_lineno(), $2);
yann@2836
  389
	zconf_nextfile($2);
yann@2836
  390
};
yann@2836
  391
yann@2836
  392
/* comment entry */
yann@2836
  393
yann@2836
  394
comment: T_COMMENT prompt T_EOL
yann@2836
  395
{
yann@2836
  396
	menu_add_entry(NULL);
yann@2836
  397
	menu_add_prompt(P_COMMENT, $2, NULL);
yann@2836
  398
	printd(DEBUG_PARSE, "%s:%d:comment\n", zconf_curname(), zconf_lineno());
yann@2836
  399
};
yann@2836
  400
yann@2836
  401
comment_stmt: comment depends_list
yann@2836
  402
{
yann@2836
  403
	menu_end_entry();
yann@2836
  404
};
yann@2836
  405
yann@2836
  406
/* help option */
yann@2836
  407
yann@2836
  408
help_start: T_HELP T_EOL
yann@2836
  409
{
yann@2836
  410
	printd(DEBUG_PARSE, "%s:%d:help\n", zconf_curname(), zconf_lineno());
yann@2836
  411
	zconf_starthelp();
yann@2836
  412
};
yann@2836
  413
yann@2836
  414
help: help_start T_HELPTEXT
yann@2836
  415
{
yann@2836
  416
	current_entry->help = $2;
yann@2836
  417
};
yann@2836
  418
yann@2836
  419
/* depends option */
yann@2836
  420
yann@2836
  421
depends_list:
yann@2836
  422
	 /* empty */
yann@2836
  423
	| depends_list depends
yann@2836
  424
	| depends_list T_EOL
yann@2836
  425
	| depends_list option_error
yann@2836
  426
;
yann@2836
  427
yann@2836
  428
depends: T_DEPENDS T_ON expr T_EOL
yann@2836
  429
{
yann@2836
  430
	menu_add_dep($3);
yann@2836
  431
	printd(DEBUG_PARSE, "%s:%d:depends on\n", zconf_curname(), zconf_lineno());
yann@2836
  432
};
yann@2836
  433
yann@2836
  434
/* visibility option */
yann@2836
  435
yann@2836
  436
visibility_list:
yann@2836
  437
	 /* empty */
yann@2836
  438
	| visibility_list visible
yann@2836
  439
	| visibility_list T_EOL
yann@2836
  440
;
yann@2836
  441
yann@2836
  442
visible: T_VISIBLE if_expr
yann@2836
  443
{
yann@2836
  444
	menu_add_visibility($2);
yann@2836
  445
};
yann@2836
  446
yann@2836
  447
/* prompt statement */
yann@2836
  448
yann@2836
  449
prompt_stmt_opt:
yann@2836
  450
	 /* empty */
yann@2836
  451
	| prompt if_expr
yann@2836
  452
{
yann@2836
  453
	menu_add_prompt(P_PROMPT, $1, $2);
yann@2836
  454
};
yann@2836
  455
yann@2836
  456
prompt:	 T_WORD
yann@2836
  457
	| T_WORD_QUOTE
yann@2836
  458
;
yann@2836
  459
yann@2836
  460
end:	 T_ENDMENU T_EOL	{ $$ = $1; }
yann@2836
  461
	| T_ENDCHOICE T_EOL	{ $$ = $1; }
yann@2836
  462
	| T_ENDIF T_EOL		{ $$ = $1; }
yann@2836
  463
;
yann@2836
  464
yann@2836
  465
nl:
yann@2836
  466
	 T_EOL
yann@2836
  467
	| nl T_EOL
yann@2836
  468
;
yann@2836
  469
yann@2836
  470
if_expr: /* empty */			{ $$ = NULL; }
yann@2836
  471
	| T_IF expr			{ $$ = $2; }
yann@2836
  472
;
yann@2836
  473
yann@2836
  474
expr:	 symbol				{ $$ = expr_alloc_symbol($1); }
yann@2836
  475
	| symbol T_EQUAL symbol			{ $$ = expr_alloc_comp(E_EQUAL, $1, $3); }
yann@2836
  476
	| symbol T_UNEQUAL symbol		{ $$ = expr_alloc_comp(E_UNEQUAL, $1, $3); }
yann@2836
  477
	| T_OPEN_PAREN expr T_CLOSE_PAREN	{ $$ = $2; }
yann@2836
  478
	| T_NOT expr				{ $$ = expr_alloc_one(E_NOT, $2); }
yann@2836
  479
	| expr T_OR expr			{ $$ = expr_alloc_two(E_OR, $1, $3); }
yann@2836
  480
	| expr T_AND expr			{ $$ = expr_alloc_two(E_AND, $1, $3); }
yann@2836
  481
;
yann@2836
  482
yann@2836
  483
symbol:	 T_WORD	{ $$ = sym_lookup($1, 0); free($1); }
yann@2836
  484
	| T_WORD_QUOTE	{ $$ = sym_lookup($1, SYMBOL_CONST); free($1); }
yann@2836
  485
;
yann@2836
  486
yann@2836
  487
word_opt: /* empty */			{ $$ = NULL; }
yann@2836
  488
	| T_WORD
yann@2836
  489
yann@2836
  490
%%
yann@2836
  491
yann@2836
  492
void conf_parse(const char *name)
yann@2836
  493
{
yann@2836
  494
	struct symbol *sym;
yann@2836
  495
	int i;
yann@2836
  496
yann@2836
  497
	zconf_initscan(name);
yann@2836
  498
yann@2836
  499
	sym_init();
yann@2836
  500
	_menu_init();
yann@2836
  501
	modules_sym = sym_lookup(NULL, 0);
yann@2836
  502
	modules_sym->type = S_BOOLEAN;
yann@2836
  503
	modules_sym->flags |= SYMBOL_AUTO;
yann@2836
  504
	rootmenu.prompt = menu_add_prompt(P_MENU, PACKAGE " Configuration", NULL);
yann@2836
  505
yann@2836
  506
#if YYDEBUG
yann@2836
  507
	if (getenv("ZCONF_DEBUG"))
yann@2836
  508
		zconfdebug = 1;
yann@2836
  509
#endif
yann@2836
  510
	zconfparse();
yann@2836
  511
	if (zconfnerrs)
yann@2836
  512
		exit(1);
yann@2836
  513
	if (!modules_sym->prop) {
yann@2836
  514
		struct property *prop;
yann@2836
  515
yann@2836
  516
		prop = prop_alloc(P_DEFAULT, modules_sym);
yann@2836
  517
		prop->expr = expr_alloc_symbol(sym_lookup("MODULES", 0));
yann@2836
  518
	}
yann@2836
  519
yann@2836
  520
	rootmenu.prompt->text = _(rootmenu.prompt->text);
yann@2836
  521
	rootmenu.prompt->text = sym_expand_string_value(rootmenu.prompt->text);
yann@2836
  522
yann@2836
  523
	menu_finalize(&rootmenu);
yann@2836
  524
	for_all_symbols(i, sym) {
yann@2836
  525
		if (sym_check_deps(sym))
yann@2836
  526
			zconfnerrs++;
yann@2836
  527
    }
yann@2836
  528
	if (zconfnerrs)
yann@2836
  529
		exit(1);
yann@2836
  530
	sym_set_change_count(1);
yann@2836
  531
}
yann@2836
  532
yann@2836
  533
static const char *zconf_tokenname(int token)
yann@2836
  534
{
yann@2836
  535
	switch (token) {
yann@2836
  536
	case T_MENU:		return "menu";
yann@2836
  537
	case T_ENDMENU:		return "endmenu";
yann@2836
  538
	case T_CHOICE:		return "choice";
yann@2836
  539
	case T_ENDCHOICE:	return "endchoice";
yann@2836
  540
	case T_IF:		return "if";
yann@2836
  541
	case T_ENDIF:		return "endif";
yann@2836
  542
	case T_DEPENDS:		return "depends";
yann@2836
  543
	case T_VISIBLE:		return "visible";
yann@2836
  544
	}
yann@2836
  545
	return "<token>";
yann@2836
  546
}
yann@2836
  547
yann@2836
  548
static bool zconf_endtoken(struct kconf_id *id, int starttoken, int endtoken)
yann@2836
  549
{
yann@2836
  550
	if (id->token != endtoken) {
yann@2836
  551
		zconf_error("unexpected '%s' within %s block",
yann@2836
  552
			kconf_id_strings + id->name, zconf_tokenname(starttoken));
yann@2836
  553
		zconfnerrs++;
yann@2836
  554
		return false;
yann@2836
  555
	}
yann@2836
  556
	if (current_menu->file != current_file) {
yann@2836
  557
		zconf_error("'%s' in different file than '%s'",
yann@2836
  558
			kconf_id_strings + id->name, zconf_tokenname(starttoken));
yann@2836
  559
		fprintf(stderr, "%s:%d: location of the '%s'\n",
yann@2836
  560
			current_menu->file->name, current_menu->lineno,
yann@2836
  561
			zconf_tokenname(starttoken));
yann@2836
  562
		zconfnerrs++;
yann@2836
  563
		return false;
yann@2836
  564
	}
yann@2836
  565
	return true;
yann@2836
  566
}
yann@2836
  567
yann@2836
  568
static void zconfprint(const char *err, ...)
yann@2836
  569
{
yann@2836
  570
	va_list ap;
yann@2836
  571
yann@2836
  572
	fprintf(stderr, "%s:%d: ", zconf_curname(), zconf_lineno());
yann@2836
  573
	va_start(ap, err);
yann@2836
  574
	vfprintf(stderr, err, ap);
yann@2836
  575
	va_end(ap);
yann@2836
  576
	fprintf(stderr, "\n");
yann@2836
  577
}
yann@2836
  578
yann@2836
  579
static void zconf_error(const char *err, ...)
yann@2836
  580
{
yann@2836
  581
	va_list ap;
yann@2836
  582
yann@2836
  583
	zconfnerrs++;
yann@2836
  584
	fprintf(stderr, "%s:%d: ", zconf_curname(), zconf_lineno());
yann@2836
  585
	va_start(ap, err);
yann@2836
  586
	vfprintf(stderr, err, ap);
yann@2836
  587
	va_end(ap);
yann@2836
  588
	fprintf(stderr, "\n");
yann@2836
  589
}
yann@2836
  590
yann@2836
  591
static void zconferror(const char *err)
yann@2836
  592
{
yann@2836
  593
#if YYDEBUG
yann@2836
  594
	fprintf(stderr, "%s:%d: %s\n", zconf_curname(), zconf_lineno() + 1, err);
yann@2836
  595
#endif
yann@2836
  596
}
yann@2836
  597
yann@2836
  598
static void print_quoted_string(FILE *out, const char *str)
yann@2836
  599
{
yann@2836
  600
	const char *p;
yann@2836
  601
	int len;
yann@2836
  602
yann@2836
  603
	putc('"', out);
yann@2836
  604
	while ((p = strchr(str, '"'))) {
yann@2836
  605
		len = p - str;
yann@2836
  606
		if (len)
yann@2836
  607
			fprintf(out, "%.*s", len, str);
yann@2836
  608
		fputs("\\\"", out);
yann@2836
  609
		str = p + 1;
yann@2836
  610
	}
yann@2836
  611
	fputs(str, out);
yann@2836
  612
	putc('"', out);
yann@2836
  613
}
yann@2836
  614
yann@2836
  615
static void print_symbol(FILE *out, struct menu *menu)
yann@2836
  616
{
yann@2836
  617
	struct symbol *sym = menu->sym;
yann@2836
  618
	struct property *prop;
yann@2836
  619
yann@2836
  620
	if (sym_is_choice(sym))
yann@2836
  621
		fprintf(out, "\nchoice\n");
yann@2836
  622
	else
yann@2836
  623
		fprintf(out, "\nconfig %s\n", sym->name);
yann@2836
  624
	switch (sym->type) {
yann@2836
  625
	case S_BOOLEAN:
yann@2836
  626
		fputs(" boolean\n", out);
yann@2836
  627
		break;
yann@2836
  628
	case S_TRISTATE:
yann@2836
  629
		fputs(" tristate\n", out);
yann@2836
  630
		break;
yann@2836
  631
	case S_STRING:
yann@2836
  632
		fputs(" string\n", out);
yann@2836
  633
		break;
yann@2836
  634
	case S_INT:
yann@2836
  635
		fputs(" integer\n", out);
yann@2836
  636
		break;
yann@2836
  637
	case S_HEX:
yann@2836
  638
		fputs(" hex\n", out);
yann@2836
  639
		break;
yann@2836
  640
	default:
yann@2836
  641
		fputs(" ???\n", out);
yann@2836
  642
		break;
yann@2836
  643
	}
yann@2836
  644
	for (prop = sym->prop; prop; prop = prop->next) {
yann@2836
  645
		if (prop->menu != menu)
yann@2836
  646
			continue;
yann@2836
  647
		switch (prop->type) {
yann@2836
  648
		case P_PROMPT:
yann@2836
  649
			fputs(" prompt ", out);
yann@2836
  650
			print_quoted_string(out, prop->text);
yann@2836
  651
			if (!expr_is_yes(prop->visible.expr)) {
yann@2836
  652
				fputs(" if ", out);
yann@2836
  653
				expr_fprint(prop->visible.expr, out);
yann@2836
  654
			}
yann@2836
  655
			fputc('\n', out);
yann@2836
  656
			break;
yann@2836
  657
		case P_DEFAULT:
yann@2836
  658
			fputs( " default ", out);
yann@2836
  659
			expr_fprint(prop->expr, out);
yann@2836
  660
			if (!expr_is_yes(prop->visible.expr)) {
yann@2836
  661
				fputs(" if ", out);
yann@2836
  662
				expr_fprint(prop->visible.expr, out);
yann@2836
  663
			}
yann@2836
  664
			fputc('\n', out);
yann@2836
  665
			break;
yann@2836
  666
		case P_CHOICE:
yann@2836
  667
			fputs(" #choice value\n", out);
yann@2836
  668
			break;
yann@2836
  669
		case P_SELECT:
yann@2836
  670
			fputs( " select ", out);
yann@2836
  671
			expr_fprint(prop->expr, out);
yann@2836
  672
			fputc('\n', out);
yann@2836
  673
			break;
yann@2836
  674
		case P_RANGE:
yann@2836
  675
			fputs( " range ", out);
yann@2836
  676
			expr_fprint(prop->expr, out);
yann@2836
  677
			fputc('\n', out);
yann@2836
  678
			break;
yann@2836
  679
		case P_MENU:
yann@2836
  680
			fputs( " menu ", out);
yann@2836
  681
			print_quoted_string(out, prop->text);
yann@2836
  682
			fputc('\n', out);
yann@2836
  683
			break;
yann@2836
  684
		default:
yann@2836
  685
			fprintf(out, " unknown prop %d!\n", prop->type);
yann@2836
  686
			break;
yann@2836
  687
		}
yann@2836
  688
	}
yann@2836
  689
	if (menu->help) {
yann@2836
  690
		int len = strlen(menu->help);
yann@2836
  691
		while (menu->help[--len] == '\n')
yann@2836
  692
			menu->help[len] = 0;
yann@2836
  693
		fprintf(out, " help\n%s\n", menu->help);
yann@2836
  694
	}
yann@2836
  695
}
yann@2836
  696
yann@2836
  697
void zconfdump(FILE *out)
yann@2836
  698
{
yann@2836
  699
	struct property *prop;
yann@2836
  700
	struct symbol *sym;
yann@2836
  701
	struct menu *menu;
yann@2836
  702
yann@2836
  703
	menu = rootmenu.list;
yann@2836
  704
	while (menu) {
yann@2836
  705
		if ((sym = menu->sym))
yann@2836
  706
			print_symbol(out, menu);
yann@2836
  707
		else if ((prop = menu->prompt)) {
yann@2836
  708
			switch (prop->type) {
yann@2836
  709
			case P_COMMENT:
yann@2836
  710
				fputs("\ncomment ", out);
yann@2836
  711
				print_quoted_string(out, prop->text);
yann@2836
  712
				fputs("\n", out);
yann@2836
  713
				break;
yann@2836
  714
			case P_MENU:
yann@2836
  715
				fputs("\nmenu ", out);
yann@2836
  716
				print_quoted_string(out, prop->text);
yann@2836
  717
				fputs("\n", out);
yann@2836
  718
				break;
yann@2836
  719
			default:
yann@2836
  720
				;
yann@2836
  721
			}
yann@2836
  722
			if (!expr_is_yes(prop->visible.expr)) {
yann@2836
  723
				fputs(" depends ", out);
yann@2836
  724
				expr_fprint(prop->visible.expr, out);
yann@2836
  725
				fputc('\n', out);
yann@2836
  726
			}
yann@2836
  727
		}
yann@2836
  728
yann@2836
  729
		if (menu->list)
yann@2836
  730
			menu = menu->list;
yann@2836
  731
		else if (menu->next)
yann@2836
  732
			menu = menu->next;
yann@2836
  733
		else while ((menu = menu->parent)) {
yann@2836
  734
			if (menu->prompt && menu->prompt->type == P_MENU)
yann@2836
  735
				fputs("\nendmenu\n", out);
yann@2836
  736
			if (menu->next) {
yann@2836
  737
				menu = menu->next;
yann@2836
  738
				break;
yann@2836
  739
			}
yann@2836
  740
		}
yann@2836
  741
	}
yann@2836
  742
}
yann@2836
  743
yann@2836
  744
#include "lex.zconf.c"
yann@2836
  745
#include "util.c"
yann@2836
  746
#include "confdata.c"
yann@2836
  747
#include "expr.c"
yann@2836
  748
#include "symbol.c"
yann@2836
  749
#include "menu.c"